Úvodem této stručné retrospektivy oddílu házené bychom se chtěli omluvit všem těm, kteří byli opomenuti nebo jejich činy nebyly přesně časově zařazeny a jejich výsledky mírně zkresleny. Je nutné zdůraznit, že údaje o jmenovaných osobách a obdobích, ve kterých budou popisovány jednotlivé etapy života našeho klubu, byly sestavovány za pomoci několika pamětníků a pouze na základě kusých písemných podkladů.

Přesto anebo právě proto mohlo dojít při sestavování těchto řádků k drobným časovým disproporcím, a zcela neúmyslně k opomenutí některých našich dřívějších resp. současných členů a jejich dílčích či významnějších úspěchů a skutků.

Historie našeho klubu se započala psát v roce 1955, kdy byl v tělovýchovné jednotě Slavia VŠ Plzeň (dříve Technika Plzeň) tehdejšími žáky Strojní průmyslové školy založen oddíl házené. Vzniklo tak první družstvo mužů, které bylo přihlášeno do Krajského přeboru mužů. Zakládajícími členy oddílu byli Milan Beránek, Václav Vrba, František Šmolík, Antonín Mach, Jan Tolar, Vilém Tetřev, Josef Czetina a další. Družstvo mělo tehdy k dispozici jedno venkovní hřiště v areálu Slovanu Plzeň u Plzeňské papírny.

V letech 1955 až 1958 se družstvo mužů utvářelo příchodem nových hráčů (Alois Doležal, Jindřich Hucl, Pavel Blažkovský, Pavel Holý, Jaroslav Davídek, Václav Suda a Miroslav Toman) a v roce 1958 dosáhlo prvního sportovního úspěchu – titul Přeborníka kraje pro rok 1958. V následné kvalifikaci o postup do II. ligy však neuspělo. V následujících letech se hráčský kádr jediné družstva mužů průběžně obměňoval až do roku 1966, kdy po neúspěšné sezoně družstvo sestoupilo do krajské soutěže.

Rok 1966 byl dalším výrazným mezníkem našeho klubu. V tomto roce vzniká první mládežnické družstvo, družstvo žáků. Tato skutečnost, jak se projevilo později, měla pro další rozvoj klubu a jeho pozdější orientaci na výchovu mládeže neobyčejně velký význam.

V roce 1968 došlo ke sloučení tehdejšího našeho oddílu s TJ Slavia Plzeň a do družstva mužů přišli další hráči, kteří jej posílili. O rok později v roce 1969 se po dlouhé odmlce podařilo opět získat prvenství v soutěži a postup do soutěže vyšší, v té době celostátní Divize. V této době bylo založeno druhé družstvo mužů, které hrálo krajskou soutěž.

Od založení klubu až do roku 1970 družstvo využívalo hřišť po celé Plzni – nejprve na Slovanu Plzeň, později v Doubravce tzv. „hasičárně“ , na hřišti Plzeňské „trojky“ opět na Slovanu, až v roce 1970 se oddíl definitivně přestěhoval do nově vznikajícího areálu na Borech. Uvnitř atletické dráhy tak vzniklo nejprve jedno a později další dvě házenkářská hřiště. V areálu TJ na Borech dostal oddíl k dispozici zahradní altán, který v průběhu let 1970-71 přestavěli tehdejší hráči a členové oddílu na šatny a oddílovou klubovnu. V tomto období se za dobré spolupráce s plzeňskými základními školami začala rozvíjet i koncepční práce s mládeží a vznikají další žákovská družstva. Oddíl měl v té době již 3 družstva mladších žáků, která hrála městské soutěže.

Rok 1973 byl jedním z dalších klíčových období našeho klubu. Tělovýchovné jednotě se podařilo dokončit stavbu sportovní haly. Tím jednota vytvořila nové podmínky pro halovou házenou. V roce 1973 do našeho oddílu přestoupilo kompletní družstvo žen z ČSAD Plzeň. Spolu s přestupem hráček a realizačního týmu přišlo na Slavii vítězné družstvo II. ligy žen. Na Borech se pak v letech 1973-74 hrála

poprvé prvoligová ženská házená. Bohužel ani nové podmínky nezabránili tmu, aby si toto družstvo nevybralo nováčkovskou daň a s jediným bodem na svém kontě se po roce opět vrátilo od II. ligy.

V následujících letech, Výstřižekkdy díky dobrým výsledkům I. ligové mužské družstvo Škody Plzeň rostl zájem o házenou jako o sport v našeho regionu, se rozrůstala i naše členská základna. Podmínky v té době byly v areálu TJ Slavia díky sportovní hale, nově postaveným přetlakovým halám a 3 venkovním hřištím oproti ostatním plzeňským družstvům na velmi dobré úrovni. Z nově vznikajícího borského sídliště a z jeho základních škol přicházelo do mládežnických družstev mnoho nových adeptů házené. Dřívější a současní hráči se ujali i práce trenérů u těchto družstev. V letech 1973-1982 se náš oddíl rozrůstal a dařilo se v každém ročníku naplňovat alespoň jedno družstvo v každé kategorii. Počátkem 80. let se náš oddíl mohl pyšnit až 300 členy a patřil v té době k největším v TJ Slavia VŠ. Od roku 1975 se pravidelně objevovala naše družstva v dorosteneckých celostátních ligách. Seniorská ženská a mužská družstva nás reprezentovala se střídavými úspěchy v II. lize žen a Krajském přeboru mužů.

V celé historii našeho klubu se od svého vzniku po současnost neustále opakují jména zakladatelů klubu, hráčů, trenérů a funkcionářů, našich nejčestnějších členů, Ing. Pavel Blažkovský, Alois Doležal, Václav Vrba, František Šmolík, Milan Beránek, František Koželuh, Karel Jílek, Zdeněk Rauner a mnoho dalších.