VÝŠE ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ :

11 x 400,- = 4 400,-

ČÍSLO ÚČTU:

Komerční banka Plzeň – město

733 13 71 / 0100

TERMÍNY PATEB:

1.platba 2 200,- maximálně do 15.12.2019

2. platba 2 200,- maximálně do 31.3.2020

VARIABILNÍ SYMBOLY DRUŽSTEV:

Starší žačky……………………..100

Mladší žačky…………………….200

Starší žáci………………………..300

Muži „B“………………………….400

Muži „A“…………………………..500

Ženy…………………………………600

Přípravka…………………………..700

Ostatní členové………………….800